Aby otrzymać kanał prywatny należy zgłosić się do ADMINISTRACJI
(Senior Admina, Admina lub Junior Admina).

Kanał prywatny może zostać przydzielony na podstawie następujących punktów:

W zgłoszeniu o kanał powinno być zawarte: